സംരംഭകർക്ക് ഊർജ്ജമായി ബി ഗ്ലോബൽ മിഷൻ 2k30 ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി മീറ്റപ്പ്

സംരംഭകർക്ക് ഊർജ്ജമായി ബി ഗ്ലോബൽ മിഷൻ 2k30 ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി മീറ്റപ്പ്

May 20, 2024

സംരംഭകർക്ക് ഉർജ്ജവും അറിവും പകർന്ന് ഗ്രീൻവേൾഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റ്ഡിന്റെ ബി ഗ്ലോബൽ മിഷൻ 2k30 ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി മീറ്റപ്പ്. കൊച്ചി ഇൻഫോപാർക്കിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 300ൽ പരം സംരംഭകർ പങ്കെടുത്തു.സംരംഭകരെ വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭ വ്യക്തികളെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ, പ്രശസ്ത ബിസിനസ് ട്രെയിനറും ബയോഹാക്കിങ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റുമായ ഡോ സജീവ് നായർ

Read More